В България котките не подлежат на задължителни ваксинаци, освен ако няма да пътува в чужбина(срещу бяс). Въпреки това силно Ви препоръчваме да ваксинирате ежегодно котката си срещу трите основни вирусни заболявания (RCP ваксина). При малки котенца първоночалния ваксинационен курс е от три ваксини, като се продължава с една бустерна ваксина веднъж годишно.

Според българското законодателство всички кучета подлежат на задължителна годишна ваксинация срещу бяс. Това, както и микрочипа, са задължителни атрибути на паспорта на вашето куче. Освен ваксинацията срещу бяс, във ваксинационния календар при кучето влизат още няколко вирусни заболявания, за които се използват утвърдени поливалентни ваксини. След първоначалния курс от 3 или 4 ваксини, вашето куче подлежи на ежегодна реваксинация.

Ако желаете да пътувате заедно в чужбина, ще ви бъде необходим международен паспорт, който е с уникален номер и заедно с микрочипа подлежат на регистрация в системата на БАБХ.

За да можете да пътувате извън България, но на територията на Европейския съюз, ветеринарен лекар трябва да е извършил и удостоверил с подписа и личния си печат:

  • ваксината за бяс трябва да бъде поставена преди повече от 21дни;
  • вътрешно и външно обезпаразитяване преди не повече от 48ч преди пътуването;
  • клиничен преглед – най-много 24часа преди път.

При пътуване извън ЕС има специфични изисквания за всяка държава – молим да се запознаете с тях поне един месец преди датата ви за заминаване.