Ветеринарната ни клиника има собствена лаборатория, в която извършване по-голямата част от необходимите ни изследвания. Предлагаме за колеги и услугата “Лабораторни изследвания за външни пациенти”.

Разполагаме с техника за

  • биохимичен анализ;
  • хормонални изследвания – единични и панели за доказване на заболявания;
  • тестове за някои видове антитела и антигени;
  • изследване на сърдечен ензим;
  • броене на кръвни клетки – пълна кръвна картина(ПКК);
  • апарати за изследване на урина;
  • модерен светлинен микроскоп за цитологични изследвания;
  • инкубатор за специфични проби.

За изследвания, които изискват много високо ниво на чувствителност и специфичност*, изискват резултати от акредитирана лаборатория** или не се предлагат на българския пазар***, работим с немската лаборатория Laboklin.
*титруване на антитела за някои заболявания; микробиология; анализ на уролити;

**генетични изследвания за наследствени обременености преди развъждане;

***тестове за алергии и изготвяне на алергенспецифични серуми за десенсибилизация.