Д-р Мариана Кисьова е член на Българската асоциация на ветеринарните кардиолози и се занимава с диагностиката и поддрържащата терапия на сърдечно болните ни пациенти. Основните изследвания, необходими за откриването и контрола на тези заболявания са електрокардиограмата, ехокардиографията и проследяването на кръвното налягане, които се извършват при нас. Предлагаме за колеги кардиологични прегледи и изследвания за външни пациенти.