vetmedicine.aboutКЪДЕ, КАК И ЗАЩО СЕ ПОСТАВЯ МИКРОЧИП?

Микрочипа е подкожен  имплант  обвит в биологично поносимо стъкло с размери 12/2 mm. Поставя се с устройство за имплантиране, наподобяващо спринцовка с игла. Микрочипът се намира в лумена на иглата и се подава в организма чрез избутване с буталото. Действието по поставяне на микрочипа се нарича чипиране.

Подкожният имплант е най-разпространеният начин на чипиране на животните. Той се прилага при всички видове домашни любимци включително и влечуги, отглеждани в терариумиселскостопански животни, спортни коне и други. Поставя се подкожно в областта на шията. Няма общоприето задължително място за поставяне на импланта. В България е прието той да се поставя в лявата част на шията.

 След имплантиране на чипа се прави проверка с четящо устройство. При правилното му поставяне и разчитане един от стикерите в който е вписан номерът му се залепва в паспорта. Идентификационният номер се въвежда задължително в национална база дани поддържана от компетентен орган. За България това е Българската агенция по безопасност на храните  (БАБХ) тя създава и поддържа национална електронна база данни за регистрираните кучета. 

Регистрация на кучета

Регистрацията на кучета се извършва по реда на чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
В базата данни се въвеждат:
1. име на страната на произход на кучето;
2. име, пол, цвят и порода;
3. дата и място (адрес) на раждане на кучето;
4. адрес, име на собственика;
5. данни на ветеринарния лекар поставил чипа;
6. датата на поставяне на чипа или татуировката;
7. извършени ветеринарномедицински манипулации;
8. кастрация на кучето.

Името, полът, цветът и породата на кучето се въвеждат от ветеринарния лекар поставил чипа или татуировката. В 7-дневен срок от промяната на адреса на собствеността или при смърт на кучето собственикът уведомява съответната областна дирекция по безопасност на храните. Когато чипът или татуировката е поставен от ветеринарен лекар, който няма достъп до базата данни попълва данните на хартиен носител и ги предава в областната дирекция по безопасност на храните на чиято територия практикува. Българската агенция по безопасност на храните  (БАБХ) създава и поддържа национална електронна база данни за регистрираните кучета. Не се заплаща такса за куче с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране.