353-vet-surgery

Нашата клиника е оборудвана за извършване на повечето видове хирургия със съвременни анестезиологични апарати, респираторни монитори и др. Нашата хирургическа площ е напълно стерилна по време на операция и  използваме едни от най-безопасните и съвременни анестетици и схеми   Извършваме широк спектър от операции като: кастрации, оперативно раждане, коремна и гръдна хирургия, отстраняване на тумори, очни, ортопедични операции и др.

По аналог с хуманната хирургия, измиването на ръцете, носенето на хирургически престилки, шапки и маски са задължителни за да се осигурят максимално безопасни условия на труд. Инструментите по време на процедурата са автоклавирани. Хирургичната маса на която лежи пациента по време на операцията се загрява за комфорта и на нашите пациенти, които са постоянно наблюдавани. Относно анестезията вижте за повече подробности раздел Анестезиология.

 

В КАДЪР

This slideshow requires JavaScript.